Đai Thép (Vuông, Chữ Nhật, Tam Giác …)

Giá:Vui Lòng Liên Hệ

Đai Thép (Bẻ Hình Theo Yêu Cầu)

Có thể bẻ được 12 dạng hình khác nhau (vuông, chữ nhật, tam giác …) với kích thước theo yêu cầu.