Liên hệ

Thông tin liên hệ :

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hoàng Long Nhật
Địa chỉ: KCN Châu Khê, TX Từ Sơn, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0912 107 0450913 633 3270978 978 795
Email : [email protected]