Thép Tròn Trơn

Thép Tròn Trơn là một loại thép được sử dụng rất phồ biến trong xây dựng.

Sản phẩm thép cây của chúng tôi có kích cỡ từ phi 10 đến phi 22 (Φ10 đến Φ22)
Chúng tôi còn có thép cây Âm như phi 10 âm, phi 12 âm , phi 14 âm, phi 16 âm, phi 18 âm, phi 20 âm , phi 22 âm.

  • CÓ CẮT THEO QUY CÁCH.
  • GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ VAT.
  • VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT.

Description

Bảng trọng lượng sắt thép đã được quy đổi:

STT Thép cây ĐVT Chiều dài

(m)

Trọng lượng quy đổi

(kg)

1 Thép tròn phi 10 Cây 6 3,5
2 Thép tròn phi 12 Cây 6
3 Thép tròn phi 14 Cây 6
4 Thép tròn phi 16 Cây 6
5 Thép tròn phi 18 Cây 6
6 Thép tròn phi 20 Cây 6
7 Thép tròn phi 22 Cây 6
  • Với thép có chiều dài khác, khách hàng cần liên hệ để đặt hàng trước.
  • Trọng lượng tùy theo quy cách của khách hàng